Klub

Sportowa Politechnika

ul. Kołobrzeska 75
80-396 Gdańsk
KRS :0000472051
NIP: 586-22-84-624
REGON: 221943408
Nr konta: Santander 82 1090 1098 0000 0001 3714 2519

 

 


Władze klubu

Paweł Krawczyk – Prezes Zarządu
Adrian Lis – Wiceprezes Zarządu
Marcin Gajewski – Wiceprezes Zarządu
Maciej Austen – Skarbnik

 

RODO – Klauzula informacyjna
Sportowa Politechnika przy al. Zwycięstwa 12, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, informuje, że:
1. Podanie danych osobowych objętych Wnioskiem o udzielenie licencji jest dobrowolne.
2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że:
– istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
– będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Administratora.
3. Przysługuje Pani/ Panu:
– dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika oraz otrzymywania ich kopii;
– prawo do sprostowania swoich danych;
– prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem;
Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. Sportowej Politechnice pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sportowapolitechnika.pl.
4. Pani / Pana dane mogą być udostępniane:
– Polskiemu Związkowi Koszykówki
– Pomorskiemu Związkowi Koszykówki
– Sponsorom i Partnerom Stowarzyszenia Sportowa Politechnika
– ubezpieczycielom – w celach związanych z objęciem ubezpieczeniem Pana/Pani lub rozgrywek;
– podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej,
– Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Organom Jednostek Samorządu Terytorialnego – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań PZKosz z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania.
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
6. Dane osobowe wskazane we wniosku i nieupublicznione będą przetwarzane przez okres danego sezonu rozgrywkowego lub do czasu utraty lub wygaśnięcia licencji.