Klub

Sportowa Politechnika
Al. Zwycięstwa 12
80-219 Gdańsk
KRS :0000472051
NIP: 586-22-84-624
REGON: 221943408
Nr konta: Santander 82 1090 1098 0000 0001 3714 2519

Kontakt:

Paweł Krawczyk
Prezes Zarządu
tel: 662 091 130
e-mail: pawel.krawczyk@pg.edu.pl

Agnieszka Głowacka
Dyrektor ds. Organizacyjnych oraz Marketingu
tel. 601 67 97 95
e-mail: agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

Piotr Renkiel
Dyrektor ds. sportowych
Manager ds. marketingu i promocji
tel. 507 444 114
e-mail: piotr.renkiel@sportowapolitechnika.pl

Władze klubu

Paweł Krawczyk – Prezes Zarządu
Adrian Lis – Wiceprezes Zarządu
Marcin Gajewski – Wiceprezes Zarządu
Maciej Austen – Skarbnik