Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje dotyczące przyjazdu na PG Camp 2020 w dniu 4 lipca 2020

REJESTRACJA W BIURZE CAMPU

13:30 – 14:30 – Centrum Sportu Akademickiego, Al. Zwycięstwa 12

W biurze należy dokonać rozliczenia oraz odebrać gadżety “campowe”.

Przypominamy, również o dowiezieniu do biura zawodów oryginałów kart zgłoszeniowych oraz ankiet i oświadczeń!!!

KWATERUNEK
(Dla osób, które wybrały pakiet pełny)

Dom Studencki Politechniki Gdańskiej nr 8 ul. Stanisława Wyspiańskiego 5a, 80-434 Gdańsk

14:30 – 15:00 – zameldowanie na recepcji

OBIAD
(Dla osób, które wybrały pakiet pełny)

14:30 – 15:00 – obiad

Zajęcia integracyjne

16:00 – 18:00 w sali nr 117 w Centrum Sportu Akademickiego PG / Trening

KOLACJA

18:30 kolacja