SKŁAD SPORTOWEJ POLITECHNIKI

Rafał Kasprów
Przemysław Ciastoń
Maciej Kuchta
Adrian Szkrawan
Marcelina Franczuk
Bartosz Grochowski
Jakub Gałązka
Szymon Wolniak
Emila Korpus
Marta Falkowska
Karol Krakowski
Agata John
Aleksandra Paprzycka
Cybulski Szymon
Agata Doroszkiewicz