EBLK: Kontrakt z Anniką Holopainen rozwiązany

Informujemy, że z dniem 7 marca br. kontrakt z Anniką Holopainen został rozwiązany za porozumieniem stron